twitter
rss

Πώς γίνεται ένα παιδί να έχει ιδιαίτερη κλίση στα μαθηματικά, στη μουσική, στις ξένες γλώσσες, στη μετεωρολογία,να έχει ξεχωριστές ικανότητες και ενδιαφέροντα, αλλά να δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σχολείου;
 Επιπλέον, πώς γίνεται να έχει ένα ιδιαίτερα ανεπτυγμένο λεξιλόγιο, αλλά να έχει προβλήματα στην επικοινωνία, να δυσκολεύεται να συζητήσει με τους συνομηλίκους του, να τους αποφεύγει γιατί δεν μπορεί να τους καταλάβει, να μην μπορεί να παίξει μαζί τους γιατί δεν καταλαβαίνει τους κανόνες των παιχνιδιών;
 Τα παιδιά με σύνδρομο Αsperger αντιλαμβάνονται τον κόσμο διαφορετικά από εμάς τους άλλους. Συχνά πιστεύουν ότι όλα κινούνται μ’ ένα παράξενο ρυθμό Γιατί άλλα λέμε και άλλα εννοούμε; 
Γιατί οι κοινωνικές σχέσεις είναι τόσο περίπλοκες και τόσο συναισθηματικά φορτισμένες; 
Το σύνδρομο Αsperger πήρε το όνομά του από τον Αυστριακό παιδίατρο Ηans Asperger . Ο Asperger, το 1944, παρατήρησε μια ομάδα παιδιών και εφήβων τα οποία, παρόλο που είχαν πολλά θετικά χαρακτηριστικά, όπως υψηλό επίπεδο ανεξάρτητης σκέψης και ικανότητα για, εξαιρετικά επιτεύγματα, δυσκολεύονταν ν’ ανταποκριθούν κοινωνικά, και παρουσίαζαν δυσκολίες στην κοινωνική χρήση του λόγου, καθώς και επαναληπτικές – στερεοτυπικές συμπεριφορές και εμμονές με συγκεκριμένα αντικείμενα. Το σύνδρομο αγνοήθηκε για χρόνια από τους ειδικούς και μόλις το 1981 η Lorna Wing με ένα άρθρο της παρουσίασε παιδιά με παρόμοια χαρακτηριστικά καιδημιούργησε ένα νέο πεδίο ερευνών που τα τελευταία χρόνια έχει διευρυνθεί σημαντικά και έχει βοηθήσει στην κατανόηση. 
Συνήθως το παιδί με σύνδρομο Αsperger έχει νοημοσύνη πάνω από το μέσο όρο και δεν παρουσιάζει καθυστέρηση ούτε στο λόγο ούτε στη γνωστική του ανάπτυξη. Το σύνδρομο εντάσσεται στην κατηγορία των αναπτυξιακών διαταραχών. Συχνά χαρακτηρίζεται ως αυτισμός υψηλής λειτουργικότητας και είναι νευροβιολογικής αιτιολογίας. Συναντάται περισσότερο στα αγόρια με πιθανή αναλογία 4 αγόρια σε κάθε κορίτσι (κατ’ άλλους η αναλογία είναι 10 προς 1).
 Ανάμεσα στους ενήλικες μ’ αυτό το σύνδρομο, συναντάμε επιστήμονες, καθηγητές πανεπιστημίων, κατόχους Νόμπελ. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, ο Νεύτων, ο Albert Einstein , ο Βill Gates και ο Steven Spielberg είναι κάποιοι από αυτούς. 
Το σύνδρομο Αsperger συμπεριλαμβάνεται από το 1992 στη Διεθνή Ταξινόμηση των Νόσων της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας ΙCD-10 και από το 1994 στo DSΜ-ΙV της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρίας. Χαρακτηριστικά Αν συνοψίζαμε τα διαγνωστικά κριτήρια του συνδρόμου Asperger (σύμφωνα με τους Gilberg and Gilberg (1989), Szatmari, Bremner and Nagy (1989), το DSM-IV(1994) και Gray and Attwood) θα διαπιστώναμε ότι το παιδί παρουσιάζει τα περισσότερα από τα εξής: - αδυναμία να δημιουργήσει σχέσεις με τους συνομηλίκους και να συμμετέχει σε ομαδικά παιχνίδια, αν και το επιθυμεί - δυσκολία κατανόησης των συναισθημάτων των άλλων -ιδιορρυθμία και συχνά εκκεντρικότητα στην κοινωνική του συμπεριφορά - δυσκολία να αντιληφθεί τους κοινωνικούς κώδικες - συχνά μη επικοινωνιακή χρήση του λόγου -στερεοτυπίες και επαναλαμβανόμενες κινήσεις («φτερούγισμα χεριών») και εμμονή σε λεπτομέρειες του κόσμου που το περιβάλλει (εικόνες, αντικείμενα) - προβλήματα στην ανάπτυξη της φαντασίας, την ευελιξία της σκέψης και το φανταστικό παιχνίδι - δυσκολία στον κινητικό συντονισμό - ιδιαίτερες δεξιότητες σε ορισμένους τομείς όπως:τα μαθηματικά, τη φυσική, τις ξένες γλώσσες, τη μουσική κλπ - ιδιαίτερη ευαισθησία στα αισθητηριακά ερεθίσματα (ήχους, μυρωδιές, υφή των πραγμάτων) -δυσκολία προσαρμογής σε καινούργιες καταστάσεις - διάσπαση προσοχής και αδυναμία βλεμματικής επαφής -συχνές εκρήξεις θυμού, άγχος και καταθλιπτικά στοιχεία, λόγω της δυσκολίας του στην επικοινωνία Θεραπευτική παρέμβαση Το παιδί με σύνδρομο Asperger έχει σημαντική ανάγκη υποστήριξης ώστε να προσαρμοστεί καλύτερα κοινωνικά και να καταφέρει να αναπτύξει και να αναδείξει τις ιδιαίτερες ικανότητές του. Οι στρατηγικές ψυχοπαιδαγωγικής υποστήριξης μπορεί να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής του παιδιού με σύνδρομο Asperger και εστιάζονται: - στην ανάπτυξη των κοινωνικών του δεξιοτήτων - στην εκμάθηση των κοινωνικών κανόνων - στη βελτίωση της ενσυναίσθησης - στη μείωση των στερεοτυπιών - στην ανάπτυξη επικοινωνιακού λόγου - στη δημιουργία φιλικών σχέσεων με συνομηλίκους - στη μείωση του άγχους του παιδιού και των προβλημάτων συμπεριφοράς.
 Τι Κάνουμε; 
Ως Γονείς 
√ Δείχνουμε σεβασμό στις ιδιαιτερότητες του παιδιού και ενισχύουμε τις ικανότητές του
 √ Διδάσκουμε στο παιδί τους κοινωνικούς κανόνες (πώς να συμπεριφέρεται όταν συναντά κάποιον, πώς να χαιρετά, πώς να κάνει διάλογο χωρίς να μονολογεί και να διακόπτει…..)
 √ Εξηγούμε στο παιδί ποια θα ήταν η σωστή συμπεριφορά σε περίπτωση που η συμπεριφορά του δεν είναι η αρμόζουσα
 √ Ενθαρρύνουμε τα ομαδικά παιχνίδια 
 √ Δημιουργούμε κατάλληλες συνθήκες για γνωριμία και δημιουργία σχέσεων με άλλα παιδιά (εγγραφή του παιδιού σε αθλητικές, καλλιτεχνικές δραστηριότητες, να προσκαλούμε παιδιά στο σπίτι..)
 Στο Σχολείο 
Συνήθως το παιδί με σύνδρομο Asperger έχει καλή σχολική επίδοση με υψηλές επιδόσεις σε ορισμένα μαθήματα. Φοιτά στο κανονικό σχολείο αλλά συχνά αντιμετωπίζει δυσκολίες, τόσο σε μαθησιακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο επικοινωνίας και κοινωνικών σχέσεων. 
Η δυσκολότερη ώρα για ένα παιδί με σύνδρομο Asperger είναι. το διάλειμμα Προτιμά να απομονώνεται και δεν συμμετέχει στα ομαδικά παιχνίδια, γιατί δεν μπορεί να καταλάβει ούτε τους κανόνες των παιχνιδιών αλλά ούτε και τον τρόπο που αντιδρούν οι συνομήλικοί του σε διάφορες καταστάσεις. 
 Σε ορισμένες περιπτώσεις και ανάλογα με τις δυσκολίες του παιδιού, συνιστάται, στην τάξη ή στο διάλειμμα, η υποστήριξη από συνοδό παιδαγωγό, ο οποίος θα διευκολύνει, τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια του δημοτικού, την ένταξη του παιδιού στις ομάδες συνομηλίκων και θα το υποστηρίζει στην επικοινωνία του με τους άλλους. 
 Ως Εκπαιδευτικοί
 Αφού γνωρίσουμε και κατανοήσουμε τις διαφορές, αλλά και τις ιδιαίτερες ικανότητες του παιδιού με Asperger: 
√ Το ενθαρρύνουμε να ξεδιπλώνει τις ικανότητές του, αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά του μέσα από εργασίες και άλλες δράσεις
 √ Κατανοούμε και σεβόμαστε την ανάγκη του για διατήρηση της ρουτίνας 
√ Το βοηθάμε να κατανοεί τις ερωτήσεις και τις εντολές που αφορούν τις σχολικές εργασίες
 √ Βοηθάμε την ένταξή του σε ομάδες και την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων με τους συνομηλίκους 
√ Μιλάμε για τη διαφορετικότητα στα άλλα παιδιά 

Νατάσσα Γιάννακα 
 Δρ. Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχοπαθολογίας του παιδιού
Διαβάστε περισσότερα...

Με τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε συνοπτικά στους τρεις επιφανείς Αγίους και θεολόγους, Βασίλειο τον Μέγα, Ιωάννη τον Χρυσόστομο και Γρηγόριο τον Ναζιανζηνό. Για τη σοφία τους και τη χριστιανική τους ζωή, η Ορθόδοξη Εκκλησία τους ονόμασε αγίους και γιορτάζουν ο καθένας ξεχωριστά. Αλλά επειδή δημιουργήθηκε μια διαφωνία μεταξύ των χριστιανών για το ποιος από τους τρεις πρόσφερε τα περισσότερα, αποφασίστηκε και καθιερώθηκε από τα τέλη του 4ου αιώνα να υπάρχει και για τους τρεις μια κοινή γιορτή στις 30 Ιανουαρίου κάθε έτους. 

Βασίλειος ο Μέγας
Ο Άγιος Βασίλειος ή Βασίλειος Καισαρείας, υπήρξε επίσκοπος Καισαρείας και θεωρείται Πατέρας της Εκκλησίας και ένας εκ των μεγαλύτερων θεολόγων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η συμβολή του στην χριστιανική θεολογία θεωρείται κεφαλαιώδης ενώ σ΄αυτόν αποδίδεται και η «θεία λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου». Ο Μέγας Βασίλειος σπούδασε στην Αθήνα και θεωρούσε πολύ σημαντική τη μελέτη των κλασσικών συγγραφέων και της ελληνικής φιλοσοφίας, φυσικά υπό το χριστιανικό πρίσμα. Η συμβολή του στην ανάπτυξη των γραμμάτων και της φιλανθρωπίας τον κατέστησαν μια από τις μεγαλύτερες μορφές της Χριστιανικής παράδοσης. 


Ιωάννης ο Χρυσόστομος
Θεωρείται πως η γλώσσα του «έσταζε μέλι» καθώς υπήρξε ο πιο χαρισματικός ρήτορας της εποχής του. Διετέλεσε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως και αφιέρωσε τη ζωή του στην ανάπτυξη της φιλανθρωπίας. Μάλιστα τα ημερήσια συσσίτεια που οργάνωσε έτρεφαν 7.000 ανθρώπους!
Στον τομέα της φιλοσοφίας, μπορεί να απέρριπτε τις θεωρίες των αρχαίων Ελλήνων περί Θεού ωστόσο δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει τις εργαλειακές μεθόδους της φιλοσοφίας τους προκειμένου να αναπτύξει μια συστηματική θεολογία.
Στη ζωή του υπήρξε υπόδειγμα ασκητή ενώ δεν παρέλειπε να καταδικάζει εκείνους τους ιερείς που πλούτιζαν από την ιδιότητά τους. Ήταν τέτοια η σκληρή κριτική που ασκούσε στους Αυτοκράτορες, που τελικά η αυλή τον κυνήγησε και τον εξόρισε. Όμως η φήμη του τον ξεπέρασε αφού θεωρείται Άγιος από όλες σχεδόν τις χριστιανικές ομολογίες.

Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός
Γνωστός και με το προσωνύμιο «θεολόγος», ο Γρηγόριος υπήρξε Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης τον 4ο αιώνα. Η επιρροή του στην Τριαδική θεολογία θεωρείται τόσο σημαντική που έγινε γνωστός ως «Τριαδικός Θεολόγος». Τα περισσότερα από τα έργα του επηρεάζουν τους σύγχρονους θεολόγους, ειδικά όσον αφορά τα τρία Πρόσωπα της Αγίας Τριάδας. Υπήρξε φίλος του Μεγάλου Βασιλείου καθώς και του αδελφού του Αγίου Γρηγορίου Νύσσης.
Ήταν σφοδρός οπαδός των γραμμάτων και επιθυμούσε να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ ελληνόφωνων και λατινόφωνων θεολόγων της εποχής του. Εκτός από εξαιρετικός θεολόγος όμως, υπήρξε και πολύ καλός ποιητής, αφού έγραψε αρκετά ποίηματα με θεολογικά και ηθικά θέματα.

Πηγή: http://www.iefimerida.gr
Διαβάστε περισσότερα...


Διαβάστε περισσότερα...


Διαβάστε περισσότερα...

Διαβάστε περισσότερα...


Διαβάστε περισσότερα...

 

“Πολλές φορές διαβάζει στο πάτωμα”
 “Διαβάζει στο σαλόνι”
 “Διαβάζει άλλες φορές στην τραπεζαρία και άλλες στο δωμάτιο του
” “Δεν θέλει να διαβάζει στο δωμάτιο του και πηγαίνει στην γιαγιά του”
 “Διαβάζει στο μαγαζί μας”
 “Αναλόγως ποιος θα τον πάρει. Μπορεί να διαβάσει στην γιαγιά του, στην θεία του ή στο δωμάτιο του” “Ο αδερφός του δεν τον αφήνει να διαβάσει γιατί θέλει να είναι και αυτός μέσα”
 “Θέλει να διαβάζει στην τηλεόραση αλλιώς δεν κάθεται”
 “Διαβάζουμε μαζί στην κουζίνα”
 Κάθε παιδί σχολικής ηλικίας χρειάζεται  κάθε μέρα ορισμένη ώρα για να διαβάσει τα μαθήματα της επόμενης ημέρας.   Ο στόχος είναι αυτή η ώρα να είναι αποδοτική, παραγωγική και σύντομη. Για τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες/Δυσλεξία αυτός ο στόχος είναι πιο δύσκολος να επιτευχθεί λόγω της φύσης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, οι οποίες επηρεάζουν την δυνατότητα συγκέντρωσης, προσοχής και οργάνωσης. Πρέπει λοιπόν να δημιουργηθεί ένα κατασκευασμένο και ελεγχόμενο περιβάλλον που θα του προσφέρει συνθήκες τέτοιες που μειώνουν την διάσπαση του αλλά και το ωθούν σε μια πιο οργανωμένη δραστηριότητα.

Αυτό το περιβάλλον είναι το δωμάτιο του ή όποιος άλλος ήσυχος χώρος μπορεί να αποτελέσει κατάλληλο μέρος για το διάβασμα του. Θα πρέπει να είναι πάντα ο ίδιος (με λιγότερες όσο το δυνατόν εξαιρέσεις) και οργανωμένος με τέτοιο τρόπο που θα προλαβαίνει τις δυσκολίες του παιδιού και θα δίνει "λύσεις"πχ. "Ξέχασα πάλι την ξύστρα μου αλλά γνωρίζω ότι στο πρώτο συρτάρι πάντα έχω μία".


Τα πράγματα που πρέπει να έχει το δωμάτιο του παιδιού που έχει Δυσλεξία και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες για να γίνει η σχολική του μελέτη αποδοτική και λιγότερο χρονοβόρα:


1. Έναν χάρτη της Ελλάδας κρεμασμένο στον τοίχο στο ύψος των ματιών του και με άμεση πρόσβαση (να μην υπάρχουν εμπόδια ενδιάμεσα).

2. Ένα επιτοίχιο, ευκολοδιάβαστο ρολόι που μπορεί το παιδί να το κοιτάει και να το συμβουλεύεται όλες τις στιγμές της ημέρας. Συμβάλλει στο να μάθει να οργανώνει καλύτερα τον χρόνο του και τις ρουτίνες του.

3. Το καθημερινό πρόγραμμα του σχολείου αναρτημένο στον τοίχο του σε ύψος που μπορεί να το διαβάζει εύκολα.

4. Ένα γραφείο χωρίς άλλα αντικείμενα πάνω εκτός από αυτά που χρειάζεται για να διαβάσει τα μαθήματα της ημέρας.

5. Οργανωμένα συρτάρια. Το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες/Δυσλεξία χάνει και ξεχνάει πολλές φορές τα πράγματα του στο σχολείο και θα πρέπει να μειώσουμε την ωρα που θα σπαταλήσει για να βρει αυτο που ψάχνει. Τα 5 βασικά πράγματα που είναι απαραίτητα να βρίσκει εύκολα το παιδί είναι: μολύβι, γόμα, ξύστρα, χάρακας, πρόχειρο τετράδιο.

6. Ένα αντιστρες εργαλείο πχ. ένα μαλακό μπαλάκι, ένα μικρό σακουλάκι με άμμο, ένα χνουδωτό μπαλάκι κα. που μπορεί να έχει στο χέρι του όσο διαβάζει για να ισορροπεί το άγχος της μελέτης και την κινητική του ανησυχία.

7. Ένα φωτιστικό γραφείου
το οποίο αν το παιδί γράφει με το αριστερό, τότε το φως πρέπει να έρχεται από τα δεξιά, αν γράφει με το δεξί από τα αριστερά. Αυτο γίνεται για να αποφύγουμε τις σκιές που πέφτουν πάνω στα γράμματα την ώρα που διαβάζει ή γράφει και μειώνουν την ορατότητα του.

Πηγή:http://dyslexiaathome.blogspot.gr
Διαβάστε περισσότερα...


Διαβάστε περισσότερα...


link για pchands
Μια αισιόδοξη ιστορία για τον υποστιτισμό»: έτσι λέγεται το διαδικτυακό παιχνίδι που δημιούργησαν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Στόχος του είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών για τον τόσο συνήθη, ειδικά στις χώρες του Τρίτου Κόσμου, παιδικό υποσιτισμό.
Διαβάστε περισσότερα...


Διαβάστε περισσότερα...

Διαβάστε περισσότερα...

Ξέρετε ότι κάθε ένας από εμάς έχει ένα δαχτυλικό αποτύπωμα που όμοιό του δεν υπάρχει στον κόσμο; Καλώς ήρθατε στον μαγικό κόσμο της τέχνης! 
Φτιάξτε με το παιδί σας τα δικά σας αποτυπώματα με δαχτυλάκια, βουτηγμένα στο χρώμα! Είναι πολύ απολαυστικό!
Διαβάστε περισσότερα...
 • Λάθος: επιτίθομαι Σωστό: επιτίθεμαι (επί+τίθεμαι < θέτω)
 • Λάθος: καταχωρώ (και εννοούμε γράφω κάτι σε κατάλογο) Σωστό: Καταχωρίζω (εγγραφω σε κατάλογο) μετοχή: καταχωρισμένος, μέλλοντας:θα καταχωρισθεί (κατα+χωρώ = υποχωρώ)
 • Λάθος: παρεπιπτόντως Σωστό: παρεπιμπτόντως (παρα+ εν + πίπτω)
 • Λάθος: ζάμπλουτος Σωστό: ζάπλουτος (< διά + πλούτος)
 • Λάθος: παραγάγω/συναγάγω Σωστό: παράγω, συνάγω
 • Λάθος: υπόψην, ενόψη Σωστό: υπ'όψιν, εν όψει
 • Λάθος: ανταπεξέρχομαι Σωστό: αντεπεξέρχομαι (αντι + επί + έρχομαι)
 • Λάθος: στις 1 Σωστό: στη 1 (είναι ενικός -αλλά στις 2 , στις 5 κτλ)
 • Λάθος: υπέρ του δέοντος Σωστό: υπέρ το δέον (υπέρ + αιτιατική)
 • Λάθος: κτίριο Σωστό: Κτηριο (η λέξη δεν είναι παράγωγη του ρ. κτίζω -θα είχε κατάληξη σε -ιστήριο πχ καθαρίζω-καθαριστήριο, φροντίζω-φροντιστήριο- αλλά προέρχεται από την αρχαιότερη ευκτήριο ή οικητήριο μετά από γλωσσικές μεταβολές)
 • Λάθος: του επικεφαλή, οι επικεφαλείς Σωστό: ο επικεφαλής, του επικεφαλής, οι επικεφαλής
 • Λάθος: πόσο μάλλον Σωστό: πόσῳ μάλλον
 • Λάθος: παράληψη (για κάτι που ξεχάσαμε) Σωστό: παράλειψη (< παραλείπω). παράληψη < παραλαμβάνω
 • Λάθος: από ανέκαθεν ή εξαπανέκαθεν (!) Σωστό: ανέκαθεν (επίθημα -θεν=από, πρόθεμα εκ (εξ) = από. αρα είναι πλεονασμός!
 • Λάθος: αλλά όμως (τοποθετημένα και προσφερόμενα μαζί για να δηλώσουμε αντίθεση) Σωστό: ή αλλά θα πούμε ή όμως (γιατί αλλά=όμως)!
 • Λάθος: απαντάται (η λέξη αυτή απαντάται στον Όμηρο) Σωστό:απαντά
 • Λάθος: πιο νωρίτερα Σωστό: θα πούμε είτε πιο νωρίς, είτε νωρίτερα
Μπερδεύουμε συχνά:
απλώς - απλά
απλώς = μόνο (ήθελα απλώς να σου πω ότι...)
απλά= ανεπιτήδευτα (τα πράγματα είναι απλά)

καταρχήν-καταρχάς
καταρχήν = στην ουσία, κατά βάση (καταρχήν, πιστεύω πως υπάρχει θεός, παρόλα αυτά...)
καταρχάς= αρχικά (καταρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που..)
έγκλιση τόνου
Στο μονοτονικό σύστημα διατηρείται πχ ο άνθρωπός μας

οφείλω (=χρωστάω)
ωφελώ(=βοηθώ)
οι στύλοι του Ολυμπίου Διός (όχι οι στήλες)
χρειάζομαι 2 στυλό (και όχι δυο στυλούς επειδή ως ξένη λέξη είναι ουδέτερο το στυλο, οχι ο στυλός)


Πηγή: http://ephilologos.blogspot.gr
Διαβάστε περισσότερα...

Διαβάστε περισσότερα...

Από τα πιο σημαντικά εργαλεία που έχει ένας άνθρωπος κατά τη μαθησιακή διαδικασία είναι η μνήμη του. Η μνήμη μπορεί να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία ή την αποτυχία ενός παιδιού να είναι ή όχι "ένας καλός μαθητής". Η απομνημόνευση και η ανάκληση των αποθηκευμένων πληροφοριών πολλές φορές είναι το ζητούμενο μέσα στη σχολική τάξη πχ. "πες το μάθημα", ορθογραφία, προπαίδεια και για αυτό είναι πολύ χρήσιμο να εκπαιδεύουμε τη μνήμη τους σε κάθε ευκαιρία. 
 Ειδικά το παιδί με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και Δυσλεξία όπου η μνήμη του είναι ιδιαίτερα αδύναμη κρίνεται απαραίτητο στα προγράμματα παρέμβασης αλλά και οι γονείς να προσπαθούν πάντα να την ενισχύουν.


15 τρόποι που μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τη μνήμη των παιδιών:


Μάθετε τραγουδάκια, ποιηματάκια. Εκτός από την εξάσκηση στη μνήμη οτιδήποτε έχει ρίμα, ρυθμό και ομοιοκαταληξία είναι ιδανικό για την εξάσκηση του παιδιού στο τονισμό και τη φωνολογία των γραμμάτων. 

 • Ζητάτε να αναγνωρίζει πρόσωπα πχ. φωτογραφίες συγγενών και άλλων προσώπων που ξέρετε ότι γνωρίζει πχ. ηθοποιών, αθλητών, τραγουδιστών κτλ.
 • Μάθετε του μια απλή διαδοχή οδηγιών και βημάτων και ζητήστε να την επαναλάβει πχ. τα βήματα ενός απλού χορού, τις οδηγίες για να φτιάξει ένα τοστ κτλ.
 • Ζητήστε μέσα στην ημέρα να σας εξιστορήσει τι έκανε μέχρι εκείνη τη στιγμή πχ. στο σχολείο, φροντιστήριο κτλ.
 • Κάντε ερωτήσεις για την προηγούμενη ημέρα πχ. τι φόρεσες, τι έφαγες, τι είδες στη τηλεόραση κτλ.
 • Κάντε ερωτήσεις για κάποιο πρόσφατο σημαντικό γεγονός πχ. ποιοι ήρθαν στο πάρτυ κτλ.
 • Ζητήστε να σας πει ονόματα πχ. των παιδιών στη τάξη του, συγγενών, φίλων, συναθλητών κτλ.
 • Κλείνοντας τα μάτια του ενεργοποιήστε τη μνήμη των αισθήσεων του πχ. να αναγνωρίσει κάτι με την αφή, όσφρηση, ακοή
 • Μουρμουρίστε ρυθμούς από τραγούδια που ξέρετε ότι γνωρίζει και ζητήστε να τα αναγνωρίσει. Έπειτα βάλτε να κάνει το αντίστροφο για να το αναγνωρίσετε εσείς αυτή τη φορά.
 • Γράψτε μερικές πολύ γνωστές ημερομηνίες σε ένα χαρτί και ζητήστε να εντοπίσει τα γενέθλια του, τη γιορτή του, τη γιορτή των Χριστουγέννων κτλ.
 • Παίξτε όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια μνήμης. Μπορείτε να βρείτε ποικιλία από επιτραπέζια και διαδικτυακά ανάλογα παιχνίδια.
 • Ζητήστε να σας πει πληροφορίες για ζώα που ξέρετε ότι γνωρίζει πχ. πως λέγεται το μικρό τους, που ζουν, ποια είναι τα εξωτερικά χαρακτηριστικά τους κτλ.
 • Ζητήστε να σας πει τίτλους από ταινίες που έχει δει πρόσφατα.
 • Γράψτε διάσπαρτα μερικές λέξεις σε ένα χαρτί (ξεκινήστε από τον ελάχιστο αριθμό και δυσκολέψτε προοδευτικά) και ζητήστε να σας πει όσες θυμάται.
 • Βγάλτε το έξω στο μπαλκόνι, αυλή και χωρίς να βλέπει ζητήστε να αναγνωρίσει τους ήχους που ακούει πχ. αυτοκίνητο, πουλί, κόρνα κτλ.

Βασικό tip: Στοχεύστε περισσότερο στην εκπαίδευση της βραχύχρονης μνήμης ή αλλιώς μνήμης εργασίας γιατί αυτή είναι που αντιμετωπίζει και τα περισσότερα προβλήματα στα παιδιά με ΕΜΔ. Αυτό το καταφέρνουμε με το να ζητάμε να ανακληθούν οι πρόσφατα αποθηκευμένες πληροφορίες.
Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες έχουν σκοπό να εξασκήσουν τη μνήμη του παιδιού σε όλα τα είδη της δηλ. ακουστική μνήμη, οπτική μνήμη, σημασιολογική μνήμη. Το επιπλέον κέρδος είναι ότι οι περισσότερες από αυτές προσφέρουν ευκαιρίες να εκφραστεί λεκτικά, να περιγράψει, να γίνει συγκεκριμένο, να πλουτίσει το λεξιλόγιο του.

Πηγή:http:dyslexiaathome.blogspot.grΔιαβάστε περισσότερα...

Διαβάστε περισσότερα...Διαβάστε περισσότερα...

Διαβάστε περισσότερα...

Το ουράνιο τόξο είναι κυρίως ένα κόλπο που κάνει το φως παρά κάτι που υπάρχει στον ουρανό. Το καμπύλο σχήμα του οφείλεται στις σταγόνες που είναι κι αυτές καμπύλες. Κάθε σταγόνα βροχής είναι μια μικρή στρογγυλή μπάλα, με έντονα καμπύλες άκρες. Παρά την ονομασία του, το ουράνιο τόξο είναι το τμήμα ενός ολόκληρου κύκλου χρωμάτων το μεγαλύτερο μέρος του οποίου βρίσκεται έξω από το οπτικό μας πεδίο. Μόνο από έναν ουρανοξύστη ή ένα αεροπλάνο θα μπορούσαμε να το δούμε όπως είναι στην πραγματικότητα. Διαβάστε περισσότερα...

Έχει γίνει σαφές ότι ο ελεύθερος χρόνος για τα παιδιά και τους νέους πρέπει να θεωρείται βασικό και αναπόσπαστο μέρος της ζωής τους. Ο ρόλος των γονέων τόσο στον καθορισμό του ελεύθερου χρόνου όσο και στην επιλογή των κατάλληλων δραστηριοτήτων είναι βασική και αναγκαία συνθήκη. Όσο πιο μικρή... είναι η ηλικία τόσο πιο αναγκαία είναι η συμμετοχή των γονέων στη διαδικασία αυτή. 
 Ο γονέας οφείλει στα πλαίσια της οργάνωσης και της λειτουργίας της οικογένειας, να εξασφαλίζει στα παιδιά του τον ελάχιστο αναγκαίο ελεύθερο χρόνο. Με τις κατάλληλες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, θα πρέπει να κατευθύνει το παιδί του, ώστε να κάνει τον καλύτερο προσδιορισμό του ελεύθερου χρόνου του και την καλύτερη επιλογή των δραστηριοτήτων, προκειμένου να επιτυγχάνεται σωστά και ωφέλιμα η αξιοποίησή του.
 Αυτό προϋποθέτει: 
 •  Να γνωρίζετε καλά το παιδί σας. Να ξέρετε τα ενδιαφέροντά του, τις κοινωνικές και συναισθηματικές του ανάγκες, τις ιδιαίτερες κλίσεις και δεξιότητές του, τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του. Αν δυσκολεύεστε να τα ανακαλύψετε όλα αυτά, τότε ζητήστε βοήθεια και συνεργαστείτε με τους δασκάλους και τους καθηγητές του παιδιού σας. Σίγουρα θα σας βοηθήσουν σημαντικά. 
 •  Ελεύθερη και δημοκρατική επικοινωνία με το παιδί. Μέσα από την επικοινωνία αυτή είναι πολύ πιθανό ότι θα ανακαλύψετε όλα αυτά τα στοιχεία που αναφέραμε παραπάνω (ενδιαφέροντα, τάσεις κτλ), ώστε να το βοηθήσετε να κάνει τις καλύτερες δυνατές επιλογές.
 •  Απασχόληση με το παιδί, διαθέτοντας τον αναγκαίο χρόνο γι' αυτό. Αυτό είναι εντελώς απαραίτητο ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες, οπότε βρίσκεται ακόμη σε στάδιο διερεύνησης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του παιδιού. 
 • Πηγή: goodysfunclub
Διαβάστε περισσότερα...
Διαβάστε περισσότερα...

Δοκιμάστε αυτή την πρακτική ιδέα που με δημιουργικό και οικονομικό τρόπο σας βοηθάει να μετατρέψετε τα κουτιά των δημητριακών σε κουτιά αρχειοθέτησης!
Είναι εύκολο, χρήσιμο και οικονομικό!
Θα χρειαστείτε
• Κοπίδι
• Χαρτί περιτυλίγματος ή ύφασμα
• Ταινία διπλής όψεως

Για να το ετοιμάσετε
Καθαρίζετε καλά τα κουτιά των δημητριακών και τινάζετε τυχόν ψίχουλα.
Ντύνετε το κουτί με το ύφασμα ή το χαρτί της επιλογής σας για να υπολογίσετε πόσο θα χρειαστείτε.
Το κόβετε με το κοπίδι, το κολλάτε με ταινία διπλής όψης και αφαιρείτε το χαρτί που μπορεί να περισσεύει… είστε έτοιμοι!
Εμείς το δοκιμάσαμε και με αγαπημένες σελίδες από περιοδικά για να ντύσουμε μικρά κουτάκια δημητριακών και έγιναν σούπερ μολυβοθήκες!
Αφήστε την φαντασία σας ελεύθερη και εντυπωσιάστε!

 http://www.livesmart.gr/
Διαβάστε περισσότερα...

Διαβάστε περισσότερα...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
back to top